วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

กระทรวงพลังงาน สั่งห้ามผู้ค้า บอกข่าวก่อนปรับราคาน้ำมัน

นายทวรารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแลพแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. เตรียมเชิญผู้ค้าน้ำมันมาหารือเกี่ยวกับภาวะการแข่งขันในธุรกิจขายปลีกน้ำมัน โดยเฉพาะประเด็นการแจ้งข่าวล่วงหน้าเรื่องการปรับเพิ่มหรือลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตกรณีที่ผู้ค้าน้ำมันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ปรับราคาอัตราเท่ากันในเวลาเดียวกัน อาจเข้าข่ายการกระทำผิด เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายการส่งเสริมการแข่งขัน รวมทั้งอาจจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ดังนั้นจึงเตรียมหารือเพื่อขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันทุกราย ไม่ให้ข่าวผ่านสื่อทางช่องต่างๆ ก่อนที่จะมีการปรับราคาจริง รวมทั้งขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ในการติดตามตรวจสอบและป้องปรามการกระทำลักษณะนี้ เพื่อให้กลไกในธุรกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงสะท้อนภาวะการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมมากที่สุด

ทวารัฐ สูตะบุตร

ทวารัฐ สูตะบุตร

รายงานข่าวแจ้งว่า จากที่ผ่านมาก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกน้ำมันทุกครั้ง ผู้ค้าน้ำมันจะแจ้งข่าวผ่านสื่อมวลชนล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา 1 วัน ส่งผลดีต่อประชาชนให้สามารถเตรียมเติมน้ำมันก่อนกรณีราคาจะปรับขึ้นในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันล่วงหน้า

ดังนั้นประชาชนจะทราบผลการปรับราคาขายปลีกใหม่ไม่ว่า จะปรับขึ้นหรือลงก็ต่อเมื่อมีการปรับราคาหน้าปั๊มไปแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ล่าสุดผู้ค้าน้ำมันได้รับคำสั่งเบื้องต้นจากกระทรวงพลังงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมหารือและพิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

 

 

ที่มา tnews.co.th

Comments

comments