วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

มาแล้วข่าวดี ! คปภ. สั่งประกันภัย จ่ายค่าชดเชยรถส่งซ่อม ไม่มีรถใช้ วันละ 1,000 บาท

    

      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาร้องเรียนเรื่องความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกันและอยู่ระหว่างนำไปเคลมซ่อม ล่าสุด คปภ. ได้ข้อสรุปการปรับปรุงความคุ้มครองดังกล่าวแล้ว โดยจะกำหนดจ่ายค่าขาดประโยชน์เป็น 3 กลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

           กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
           กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

           กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

 

           โดยขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2562 ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาข้อร้องเรียนได้ เพราะที่ผ่านมาการร้องเรียนกรณีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ สูงมากเป็นอันดับ 1 จากการที่บริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าขาดประโยชน์หรือจ่ายในอัตราที่ต่ำ เพราะก่อนหน้านี้ระเบียบกำหนดให้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทประกัน

บริษัทจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่มีความชัดเจนให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิ์เรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย อันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ซึ่งมีบทลงโทษในอัตราที่สูง ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และถ้าเป็นกรณีการกระทำผิดต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 2 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

ผู้เขียนหวังว่าข้อมูลและความเห็นที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านได้นำไปเป็นประโยชน์กันนะครับ สำหรับเรื่องราวความรู้เรื่องราวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเพื่อนๆ สามารถติดตามกันได้ที่ เว็บนายธันวา กันได้เลยครับมีประโยชน์แน่นอนครับ

คนรักรถยนต์-1

 

 

 

Comments

comments