วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

สรรพากร แจงเว้นภาษี”แจ๊คหม่า” 13 ปี แต่เก็บคนไทยขายของออนไลน์ ชี้เป็นไปตามเงื่อนไข

กรมสรรพากร ชี้แจง กรณีเว้นภาษี แจ็ค หม่า 13 ปี ชี้เป็นไปตามเงื่อนไขบีโอไอ ส่วนคนไทยเก็บภาษีออนไลน์ตามกฎหมาย

จากกรณีที่โลกออนไลน์บางส่วน แชร์ข้อความที่ระบุว่ารัฐบาลออกกฎหมายเก็บภาษีคนไทยขายของออนไลน์ แต่ยกเว้นภาษีให้ แจ็ค หม่า นักธุรกิจชาวจีน เจ้าของกลุ่มอาลีบาบานั้น

ล่าสุด (15 มิถุนายน 2561) กรมสรรพากร ได้ออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ยกเว้นภาษี 13 ปี ใหม้แจ็ค หม่า ให้ลงทุนขายของออนไลน์ในไทย โดยระบุว่า ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการทางออนไลน์มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว และรัฐบาลไม่ได้ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของอาลีบาบานั้น เป็นการได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ซึ่งสิทธิประโยชน์พื้นฐานจะแตกต่างกันไปตามประเภทกิจการ

ทั้งนี้ปัจจุบันการส่งเสริมการลงทุนจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมบุคลากร นอกจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมยังอาจได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี หากมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนให้กับอาลีบาบานั้น บีโอไอ จะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกำหนด ซึ่งมิได้เป็นการให้เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ

สำหรับหนังสือชี้แจงของ กรมสรรพากร ถึงกรณีเว้นภาษี แจ็ค หม่า มีดังนี้

 

 

ข้อมูจาก Kapook.com

Comments

comments