วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

หน.คสช.สั่ง! ถ้าไม่จ่ายค่าปรับใบสั่งตร. ต่อทะเบียนรถไม่ได้

โดนใบสั่งหลัง 21 มี.ค.ใครไม่จ่ายค่าปรับรถของท่านอาจกลายเป็นรถหนีภาษี

 

        วันที่ 22 มีนาคม  พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดูแลงานด้านจราจร แถลงกรณี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ว่า คำสั่งที่ประกาศลงราชกิจจาฯ มีสาระสำคัญทั้งหมด 3 เรื่อง ประกอบไปด้วย การให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ในการยกรถที่กีดขวางการจราจร หรือกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเจ้าพนักงานสามารถยกรถไปเก็บรักษาไว้ได้เลย และให้ผู้ที่ถูกยกรถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

     ประเด็นถัดมาคือ การบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยของทุกที่นั่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

         ประเด็นสุดท้าย หากผู้ใดที่ไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งที่เจ้าหน้าที่ออกให้หลังวันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป เจ้าพนักงานจะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีให้ ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับได้ที่นายทะเบียน หรือสามารถกลับไปจ่ายกับพนักงานสอบสวนได้ภายใน 30 วัน แต่หากเจ้าของรถยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดตามใบสั่ง สามารถทำหนังสือโต้แย้งชี้แจงภายใน 15 วัน หลังไปแจ้งต่อนายทะเบียนแล้ว

           ส่วนการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยของทุกที่นั่ง สิ่งไหนที่ทำได้ก่อนก็สามารถดำเนินการไปก่อนอย่างเช่นกรณีรถตู้โดยสารที่มีที่คาดเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วก็ต้องดำเนินการทีทันหลังจากมีคำสั่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ส่วนกรณีรถสองแถว หรือรถโดยประจำทางหรือรถปิคอัพที่แคปหลังไม่มีเข็มขัดนิรภัย ก็ให้เป็นอำนาจของกรมขนส่งทางบกไปดำเนินการ ว่าจะทำอย่างไร ซึ่งมาตรการเหล่านี้เชื่อว่าใช้เป็นเครื่องมือในการลดอุบัติเหตุช่วงเทศสงกรานต์ในปีนี้

สำหรับเรื่องราวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเพื่อนๆ สามารถติดตามกันได้ที่ เว็บนายธันวา กันได้เลยครับมีประโยชน์แน่นอนครับ

คนรักรถยนต์-1

 

© สนับสนุนโดย Kom Chad Luek

 

 

 

Comments

comments