วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

อนุมัติแล้ว!! เพื่อขวัญกำลังใจโปรยโบนัส 721 คสช.

“ครม.” ไฟเขียวเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้นให้ 721 เจ้าหน้าที่ “คสช.” ชี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่เสียสละช่วยงาน

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบ การขอรับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) เพิ่มเติมอีกร้อยละ 3 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เสนอ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน คสช. ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำมาพิจารณาบำเหน็จประจำปีได้ จำนวน 721 ราย โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย.2560 ถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ขอให้เบิกจ่ายจากงบกลางรายการเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการ ในแบบเดียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ จึงเห็นควรขอรับการสนับสนุนโควตาบำเหน็จประจำปี (2 ขั้น) ประจำปี 2560 เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเอกสารที่ ครม. พิจารณา ได้แนบมติ ครม. ฉบับก่อนหน้านี้ที่เคยอนุมัติเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ชั้น นอกเหนือโควต้าปกติ โดยในปี 2558 อนุมัติไปจำนวน 1,033 คน และในวันที่ 3 พ.ค. 2559 ได้อนุมัติเพิ่มเติมอีก 709 คน นอกจากนี้สำนักเลขาธิการ คสช. ได้แจ้งตัวเลขทหารที่ช่วยในการปฏิบัติการทั้งหมด 22,771 นาย ไม่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาเพียง 254 นาย

ทั้งนี้เอกสารไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนที่ชัดเจน มีแค่การระบุว่า ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจึงจะได้รับสิทธิ์นั้น

 

 

© สนับสนุนโดย กรุงเทพธุรกิจ

Comments

comments